Provozní podmínky

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

 • Lekce probíhají celoročně od září do června.
 • Lekce odpadá bez nároku na finanční náhradu v době školních prázdnin vyhlášených ministerstvem školství, ve dnech státem uznaných svátků, ve dnech ředitelského volna školy či mimořádných vládních opatření. Zrušené lekce z jiných důvodů  bývají nahrazeny po domluvě v náhradním termínu.
  • Každé dítě odevzdá vyplněnou přihlášku na celý školní rok do Rytmus Zlín, vyplněnou přihlášku Orel s fotkou dítěte (velikost jako na občanský průkaz) a vyplněné potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte vykonávat fyzickou činnost (upřesnit, jaké zdravotní potíže dítě má a případné  opatření k nim).
 • Kurzovné se platí předem na celý rok, příp. ve dvou splátkách na začátku každého pololetí školního roku. V případě platby za I. pololetí se současně hradí nevratná záloha na II. pololetí ve výši Kč 200,-. Školné a záloha na II. pololetí se nevrací, je přenosné, případně se převádí na další pololetí. Kurzovné musí být uhrazeno včas a to nejpozději za I. pololetí do 20. září za druhé pololetí do 20. února.Zaplacené kurzovné lze vrátit pouze na základě žádosti účastníka s podpisem rodičů nebo přímo na žádost rodičů z důvodu dlouhodobé nemoci (nutno doložit lékařským potvrzením), z důvodu změny bydliště, která znemožňuje účast v kurzu. Manipulační poplatek činí 200 Kč z kurzovného + úhrada za případnou účast ve výuce. Vrácení kurzovného je na základě žádosti možné pouze do konce kalendářního roku. 
 •        Platba kurzovného

 • Převodem na účet - číslo účtu: 0676227133/0800, vedený u České spořitelny, variabilní symbol: rodné číslo přihlášeného, poznámka pro příjemce: celé jméno přihlášeného + uvedení skupinky
                                                   Storno podmínky u příměstských týdnů:
 • Odhlášení dítěte do 14 dnů před nástupem na příměstský týden =  storno poplatek 25 % z ceny tábora.    

 • Odhlášení dítěte do 13 - 7 dnů před nástupem na příměstský týden =  storno poplatek 50 % z ceny tábora.                                               

 • Odhlášení dítěte méně než 7 dnů před nástupem na příměstský týden =  storno poplatek 75 % z ceny tábora.  

 • Odhlášení dítěte později než 24 hodin před nástupem na příměstský týden, storno poplatek je 100 % z celé částky.

 • Storno poplatek vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka .
 • V případě náhlého ukončení činnosti v tanečním klubu během školního roku v době soutěží a při přestupu do konkurenčního tanečního  týmu je nutné uhradit tanenčímu klubu Rytmus Zlín pokutu ve výši Kč 5000,-.                                                               
 • Vstupné na všechny akce, taneční soutěže, rekvizity jako např. hůlky a pompony, kostýmy, taneční obuv, klubové teplákové soupravy a podobně nejsou zahrnuty v ceně školného. Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti průběžně během roku, kdy se postupně věci pořizují.
 • Zaplacením nebo účastí na akci souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů dítěte na příslušných médiích (DVD záznamy, propagační materiály,internetové stránky, oddílový FB atp.).
 • O rekvizity a kostýmy jste povinni se řádně starat, kostýmy nosit na ramínku a v obalu. Kostýmy používejte výhradně na vystoupení a soutěže. Kostýmy jsou pořizovány výhradně pro potřeby klubu nikoliv pro soukromé účely. Při odchodu z klubu se kostýmy nabízí k odkupu pro nové děi. V případě, že dítě užívá kostým 2 roky, popř. se již kostým k vystoupení nepoužívá, kostým se již k odprodeji nenabízí.
 • Za osobní bezpečnost dětí odpovídá trenérka jen během lekce v uvedeném čase tréninku. Mimo něj přebírají zodpovědnost rodiče nebo jimi pověřené osoby.                                                          Na vystoupeních a soutěžích zodpovídají za své děti rodiče.
 • Výuka dětí není veřejná. Ukázková hodina probíhá vždy na začátku školního roku a případně na vánoční či závěrečné akademii Rytmus na konci školního roku, pokud by nebyly jiná vystoupení během školního roku. RODIČE MUSÍ NA SVĚ DĚTI ČEKAT PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY VČAS. PROSÍM DODRŽUJTE NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY O ZÁKAZU VSTUPU DO ŠKOLY I DO TANEČNÍHO SÁLU. POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S TRENÉREM JE UMOŽNĚN VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH  VSTUP.
 • Z bezpečnostního důvodů nedávejte dětem žvýkačky, sponkové klipsy, řetízky, prsteny, bižuterii, hračky a jídlo.
 • Prosím dodržujte organizaci při výměně šaten.
 • V případě prokazatelného porušení kázně či zde uvedených bodů může být tanečník – účastník kurzu z hodiny bez náhrady vykázán (v případě mladších 15ti let je ihned vyrozuměn rodič). V opakovaných či závažných případech je vedení po upozornění trenérem oprávněno vyloučit osobu z tanečního kurzu do konce školního roku bez náhrady z důvodu požití alkoholických a jiných omamných látek či kouření v prostorech výuky, opakované nerespektování pokynů trenéra, vulgární chování a fyzické napadení jiného účastníka kurzu, lektora či asistenta.
 • Cvičební úbor musí být pohodlný. Všichní musí mít pevnou sálovou obuv se světlou podrážkou. Děvčata musí mít na lekci stažené vlasy do culíku či drdolu.
 • Za odložené věci v šatně nebo tanečních prostorách neručíme. Doporučujeme, aby děti měly podepsané své věci (usnadňuje nalezení případné záměny atp.).
 • Případné změny zdravotního stavu je nutné okamžitě informovat lektora nebo vedení.
 • Veškeré dotazy řešíme před nebo po vyučovací hodině. Všechny zprávy budou včas zveřejněné na našich internetových stránkách či Facebooku případně je obdržíte v mailové podobě.
 • Je nutné, aby dítě navštěvovalo tréninky pravidelně, protože jinak komplikuje nácvik sestavy, případně omezuje ostatní děti z týmu. Účast na tanečních soustředěních a vyjimečných víkendových soustředěních  je důležitá zejména z důvodu intenzivního společného nácviku na taneční soutěže.
 • Výsledky výuky budou prezentovány během celého školního roku formou besídek, vystoupení dětí na kulturních a sportovních akcích a tanečních soutěžích.
 • Pro děti si choďte, prosím, včas. Pozdní příchod nahlaste z důvodů bezpečnosti dítěte. Viz. Organizační řád. Na děti psychicky špatně působí, když nenajde rodiče nebo není na pozdní příchod připraveno.
 • Ve výukových hodinách je zakázáno natáčení na kameru a fotografování bez předběžného souhlasu vedoucího. Mobilní telefony na lekce nepatří, proto zůstanou  v šatně.
 • Přítomnost druhého sourozence či kamarádů je zakázáno, pouze ve vyjímečných případech a po dohodě s vyučujícím.

NOVINKY

13/10/2013

Dnes jsme spustili naše webové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit. Děkujeme za podporu.

FÓRUM

Žádné zprávy
Přejít na fórum >> Napsat zprávu

AKTUÁLNÍ AKCE

NÁBOR do juniorů stále trvá.

Začátek tréninků je v pátek 22. 9. 2023 dle našeho rozvrhu.

© Rytmus Zlín 2023